linkedin email Tel: 46 8-420 568 48
12
FEB
2014

Aktuella uppdrag

Posted By :
Comments : Off

start2Våra uppdrag är fn:

A. Projektledning, konstruktion och uppbyggnad av certifieringsbart ledningssystem enligt ISO-krav.

Ett system som integrerar en eller flera ISO-standarder och kundkrav. Under arbetsmötena så ingår utbildning  av deltagare i projekt och coacha/utbilda den person som driva och förvalta systemet efter att projektet är avslutat. Stor fokus läggs på att företaget skall vara självgående efter avslutat projekt. Genomgång av de nya möjligheterna med ISO9001:2015 och ISO14001:2015. Uppdragen genomförs normalt under 10-12 veckor.  Är du intresserad och vill veta mera? Klicka här så så får du beskrivning via epost av det normala sättet för denna typ av projekt.

B. Konsulthjälp, bollplank, utveckling och förvaltning av ISO-system.

Punktinsatser åt företag som är certifierade med hjälp av  internrevision, leda och dokumentera ledningens genomgång, nulägesanalys av systemet och åtgärder inför och efter  extern revision. Stöd och hjälp för att ta nästa steg åt företag som inte har SAMO/samordnare eller annan person som finns i linjebefattning  och har uppdraget att förvalta och utveckla systemet. Behöver du/ni genomgång och komplettering av nya 9001/14001?

CHandledning för konstruktion av certifieringsbart ledningssystem enligt BF9K

Handledning åt medlemsföretag inom Stockholms Byggmästareförening. Dessutom stöd och hjälp åt BF9K-certifierade företag. BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem direkt anpassat för byggbranschen. Certifierade företag har ett trovärdigt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösystem som möjliggör för företaget att svara upp mot kraven från samhälle och beställare. Systemet tredjepartcertifieras av De Norske Veritas.

D. Riskanalys för hela företaget

Jag genomför en analys av företaget med hjälp passande verktyg typ SWOT för att sedan kunna sammanställa och värdera resultatet i riskanalys. Kan genomföras som en aktivitet i anslutning till ledningsgruppsmöte.

E. Utbildning 

Utbildning och information  för vd, ledningsgrupp, styrelse eller andra intressenter om de nya möjligheterna att arbete med ISO9001:2015 och ISO14001:2015. Kraven skall omvandlas till möjligheter och integreras i den övriga affärsutvecklingen. Utbildningen anpassas i tid och omfattning för varje unikt företag. Ta möjligheten att vara uppdaterad, delegera på rätt sätt till underordnad och undvik synpunkter vid revision om oengagerad ledning.

Om författaren