Jan Qvarnström Konsult

linkedin email Tel: 46 8-532 539 36
Slide background
+
Är du redo för morgondagens kundkrav?
Behöver ni bli certifierad mot ISO- eller BF9K-krav?
Slide background
+
Vill du och övriga i ledningen ha ett integrerat ledningssystem
som fungerar som ett styrsystem och leder det dagliga arbetet?
Slide background
+
Ett styrsystem som är tillgängligt för alla i det dagliga arbetet.
Slide background
+
Vi hjälper er med att få detta på plats.
Vi hjälper er att förstå BF9K- ISO- och kundkrav och
omvandla till ett lönsamt ledningssystem!
Du spar tid
Du får hjälp att förstå och tolka kraven
Du får hjälp att gå i mål med projektet
+
+
+
+
Jan Qvarnström

Läs om våra tjänster

Erfaren KMA-konsult som kan ledningssystem

Vi hjälper er att bli certifierad mot ISO- eller BF9K-krav (bygg-, anläggnings- och specialentreprenad)
Kontakta oss

Aktuellt för dagen

 • "BF9K ökar lönsamhet i företag och projekt"
 • "BF9K blir BKMA. Behöver du hjälp med övergången?"
 • "Vi ger ägare, ledning och medarbetare kunskap och stöd i KMA-arbetet"
Nytt om BF9K

Frågor till dig som är ägare, vd, marknadschef, affärsområdeschef, medlem i ledningsgrupp eller annan funktionsansvarig:

 • Vill du ha ett dokumenterat arbetssätt som följer ISO- och direkta kundkrav?
 • Vill du och övriga i ledningen ha ett integrerat ledningssystem som fungerar som ett styrsystem och leder det dagliga arbetet?
 • Vill du och övriga i ledningen ha ett säkrat och certifierat arbetssätt som spar tid vid externa kontakter som anbudsgivning till privata och offentliga kunder (enligt LOU eller andra krav vid anbudsgivning)?
 • Vill du av interna skäl dokumentera och säkra ert arbetssätt för att komma åt förbättrings- och utvecklingsprojekt?
 • Vill du ha ett samlat gruppsvar från era kunder, partner, uppdragsgivare och intressenter om synen på era produkter och tjänster?
Konsultation support ledningssystem enligt ISO- och kundkrav

Ring eller maila för offert, konsultation eller support

Vi erbjuder support via e-post jan@jqkonsult.se eller mobil 0708-23 17 22
Kontakt

Många lyckade projekt i vår regi!

 • Total Entreprenad i Motala AB

  Handledare BF9K, utbildning, expert, pedagog för intern arbetsgrupp för att konstruera ett verksamhetssystem enligt BF9K för Total Entreprenad i Motala AB/TEAB.

  DNV utför en årlig revision på de certifierade företagen och en kontroll på att företaget tillämpar systemet på rätt sätt. Det ger en trovärdighet och en trygghet för beställaren att anlita en entreprenör som är BF9K-certifierad. En BF9K-certifierad leverantör arbetar aktivt för en minskad negativ miljöpåverkan. De har även regler och rutiner för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö. Uppdraget har genomförts med berörd personal via Microsoft Teams.

  TEAB genomförde sin första Certifieringsrevision med ett strålande resultat.

  Läs mer om BF9K uppdraget
  Läs om fler uppdrag
 • Alentec & Orion AB

  Projektledning, experthjälp och utbildning för att konstruera ett certfieringsbart ledningssystem enligt ISO9001:2015, ISO14001:2015 och OHSAS 18001. Ett system som är mycket väl anpassat till ett i stark tillväxt. Ett projekt som genomfördes på ett exemplariskt sätt  pga av en engagerad ledningsgrupp. Årets roligaste projekt under 2016! Alentec & Orion logga Bransch:  Alentec & Orion AB utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustningar och tjänster inom pumpning, mätning och dosering för fordonsverkstäder och industri. Produkt: Ledningssystem, projektledning, internrevision, ledningens genomgång och utbildning.

  Läs om fler uppdrag
 • Sydpolen

  SydpoolenKund- och personalenkäter under flera år för att komma åt förbättringsområden, utbildning i projekt- och förbättringsledning och kompetensanaslys.

  Läs om fler uppdrag
 • Extronic Elektronik

  Webbaserad undersökning mot kund och personal för att komma åt förbättringsområden. Speciellt upplägg för att komma fritexter och gruppera dessa till förbättringsprojekt. Uppdraget är i utfört med hjälp av Lykta enkätverktyg för att designa, distribuera, samla in fakta, göra påstötning om svar och skapa underlag för rapport för ledningsgrupp.

  Läs om fler uppdrag

Inköpsarbete

Vi ger konsulthjälp, utbildning, tips, råd och lär ut ett nytt sätt att tänka i det dagliga och strategiska inköps- och logistikarbetet.
Läs mer om stöd inom inköpsarbete

Projektledning

Vi leder och driver olika typer av affärsutvecklingprojekt.

Läs mer om projektledning