linkedin email Tel: 46 8-420 568 48

Konstruktion och uppbyggnad av ett certifieringsbart verksamhetssystem enligt ISO9001, ISO14001 och AFS2001. Systemet är bransch- och företagsanpassat med tydligt kundfokus, förmåga att driva förbättringsarbetet i rollen som underleverantör och säkra arbetssättet. Kundenkäter för att komma åt neutrala förbättringsområden.

Bransch: Mekanisk industri

Produkt: Ledningssystem, kundenkät, utbildning

Kontakt: VD Per Wallingstam